Search the ticket

ตั๋วรถไฟ

การรถไฟเยอรมันมีข้อเสนอด้านราคาตั๋วเดินทาง ตารางอัตราค่าเดินทาง และราคาพิเศษที่หลากหลาย คุณสามารเดินทางโดยใช้ตั๋วเดินทางธรรมดาราคาปกติได้ไม่จำกัดช่วงเวลา ค่าโดยสารรถไฟชั้นหนึ่งราคาไม่เกิน 206.00 ยูโร และชั้นสองไม่เกิน 127.00 ยูโรต่อการเดินทางหนึ่งเที่ยว

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทางโดยไม่เสียค่าเดินทางถ้าเดินทางกับคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณปู่คุณย่า และถ้าเด็กเดินทางโดยลำพังจะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่เสียค่าเดินทาง และไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋ว อย่างไรก็ตามคุณต้องลงทะเบียนให้บุตรหลานเวลาจองตั๋ว ในกรณีที่คุณเดินทางโดยได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมบางครั้งอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการนำเด็กติดตามไปด้วย

Saving fare (Sparpreis)

มีข้อเสนอเรื่องค่าโดยสารราคาประหยัดสำหรับผู้เดินทางคนเดียว หรือผู้เดินทางเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเดินทางด้วยกัน โดยปกติแล้วตั๋วราคาประหยัดเป็นราคาตายตัวสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว แต่ท่านสามารถจองเป็นตั๋วเดินทางไปกลับได้ ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนการเดินทาง

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ไม่จำเป็นต้องมีตั๋ว) สำหรับเด็กอายุ 6 – 14 ปีเดินทางคนเดียวจะเสียค่าธรรมเนียมค่าโดยสารในอัตราครึ่งหนึ่งของราคาประหยัด แต่จะสามารถเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ถ้าติดตามโดยคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณปู่คุณย่าอย่างน้อยหนึ่งท่าน

Group fares (Gruppe & Spar)

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปจะได้รับข้อเสนอเป็นค่าเดินทางราคาพิเศษจากการรถไฟเยอรมันในการเดินทางทั่วประเทศเยอรมนี รวมถึงการเดินทางไปยังจุดหมายนอกประเทศเยอรมนีเป็นระยะทางไกล ๆ ราคาตั๋วสำหรับการเดินทางเป็นกลุ่มสามารถออกได้ถึงจำนวนมากสุด 99 ท่านในการเดินทางระยะไกล หรือมากถึง 80 ท่านถ้าเดินทางโดยรถไฟท้องถิ่น มีข้อเสนอราคาตั๋วกลุ่มสำหรับการเดินทางทั้งขาเดียว และไปกลับบนเส้นทางการเดินรถของการรถไฟเยอรมันสูงสุดถึง 70% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง

เด็ก (อายุระหว่าง 6 – 14 ปี) จ่ายค่าโดยสาราคา 50% ของราคาตั๋วกลุ่มที่ลดราคาแล้ว เด็กสองคนจ่ายค่าโดยสารราคา 50% ซึ่งเท่ากับราคาของผู้โดยสารผู้ใหญ่หนึ่งท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

City Night Line Fare Overview

สำหรับตั๋วรถไฟในเส้นทางที่เลือกเดินทาง สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแค่ชำระเงินค่าจองตั๋วเพื่อเลือกประเภทของรถนอนที่คุณต้องการซึ่งมีตั้งแต่เบาะนั่งที่สามารถปรับเอนได้ รถไฟนอน และตู้นอนชั้น 2 หรือห้องนอนชั้นหนึ่งที่มีห้องอาบน้ำ และห้องน้ำในตัว

Länder-Ticket (ตั๋วแคว้น)

ใช้สำหรับการเดินทางในแต่ละแคว้นในประเทศเยอรมนี เป็นตั๋วที่ใช้ได้ในวันธรรมดาตั้งแต่เวลา 09.00 – 03.00 ในวันถัดไป สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการของแคว้นสามารถใช่ได้ตั้งแต่เวลา 00.00 – 03.00 ของวันถัดไป ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ได้คือ รถไฟท้องถิ่น และรถบัส U-Bahn, S-Bahn ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปลีกย่อยของแต่ละรัฐเช่นกัน ตั๋วประเภทนี้มีทั้งตั๋วเดี๋ยว และตั๋วสำหรับผู้เดินทางตั้งแต่ 2-5 คน

Magellan Corporation Limited - DB Agency
2002 Two Pacific Place, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
Phone: + 66 2 653 2148 Fax: +66 2 653 2056
Email: sales@railgermany.net, Website: www.railgermany.net